Bezdarbnieka statuss un darba meklējumi

Nereti cilvēks var nonākt situācijā, kad tiek zaudēts darbs. Par to nevajadzētu uztraukties (vismaz sākumā), jo ikviens cilvēks, kurš ir strādājis un ir vecāks par 15 gadiem, kurš nestrādā un ir gatavs sākt darbu kaut tūlīt, kuram nav piešķirta vecuma pensija, kurš nemācās klātienē, arodskolā, vispārējā vidējās izglītības vai profesionālajā izglītības iestādē, kurš neveic komercdarbību, var iegūt bezdarbnieka statusu, tādējādi saņemot bezdarbnieka pabalstus.

Pastāv 4 bezdarba formas: cikliskais bezdarbs (rodas tad, kad ir ekonomiskā lejupslīde. Uzņēmumi samazina savu ražošanu, citi bankrotē, tādā veidā kvalificēti strādnieki zaudē savu darbu); frikcionālaisbezdarbs (rodas tad, ja cilvēks labprātīgi atstāj darbu un meklē labāk apmaksātu darba vietu, maina dzīvesvietu, kā arī meklē darbu pēc mācību iestādes pabeigšanas); sezonas bezdarbs (rodas, ja cilvēks strādā sezonas darbu, piemēram, vasarā tiek lasītas un pārdotas zemenes, taču ziemā zemenes netiek audzētas un pārdotas); strukturālais bezdarbs (veidojas, kad mainās pieprasījuma struktūra, kad mainās ražošanas tehnoloģijas, kad tiek ieviests mašinizēts darbs).

Visi bezdarbnieki var reģistrēties bezdarbnieka statusam pilnīgi jebkurā NVA filiālē (NVA – nodarbinātības valsts aģentūra) neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, piemēram, cilvēks, kurš dzīvo Siguldā, var reģistrēties NVA filiālē vai sektorā Rīgā. Lai reģistrētos bezdarbnieka statusa iegūšanai, cilvēkam ir jāiesniedz iesniegums bezdarbnieka statusa piešķiršanai un jāuzrāda sekojoši dokumenti: personu apliecinošs dokuments (pase, ID karte); uzturēšanās tiesību Latvijas Republikā apliecinoši dokumenti (ja tādiem ir jābūt cilvēka rīcībā) un U2 dokuments (ja bezdarbnieks ir strādājis kādā no Eiropas Savienības (angļu: TheEuropeanUnion) dalībvalstīm, Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm vai Šveices Konfederācijā).

Lēmumu par bezdarbnieka statusa piešķiršanu pieņem NVA vienas darba dienas laikā.

Lai pieteiktos bezdarbnieka statusa pabalstam, cilvēkam ir jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai. Šo pabalstu var saņemt tikai tad, ja ir piešķirts bezdarbnieka statuss un ja kopējais apdrošināšanas (darba) stāžs ir ne mazāks par 1 gadu.

Tiesības uz pabalstu ir arī tādiem bezdarbniekiem, kuri ir atguvuši darbspējas pēc invaliditātes un kuri ir kopuši bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam.

Neskatoties uz iepriekš aprakstīto, pabalsta maksājumi ar laiku tiek samazināti un beigās pat tiek atņemts bezdarbnieka statuss. Bezdarbnieka pabalsta izmaksas ilgums ir deviņi mēneši, tā kā visu laiku, ja esi bezdarbnieks, ir jāveic regulāri darba meklējumi, lai nepalaistu garām kādu labu darba piedāvājumu.

Katru dienu iesakām lasīt dažādus interneta portālus, avīzes, žurnālus, kuros tiek ievietoti darba sludinājumi. Ir pat izveidotas speciālas mājas lapas darba meklētājiem un darba devējiem, taču nevajag uzreiz censties pieteikt savu kandidatūru kādai darba vietai, kura Tevi nemaz nav ieinteresējusi, jo deviņi mēneši ir pietiekams laiks, lai atrastu savu īsto un sirdij tuvo darba vietu.

Ja arī laika gaitā atrodi kādu darba piedāvājumu, kurš Tevi ir ieinteresējis, tad noskaidro visu, ko vien vari par šo darba vietu – informāciju par uzņēmumu, kas piedāvā darbu, par darba apstākļiem uzņēmumā, uzņēmuma darba stilu, arī atalgojumu u.c. Varbūt pēc informācijas ieguves Tavi uzskati mainīsies.

Ja tomēr Tavi uzskati ir palikuši nemainīgi un ja Tevi ir ieinteresējusi konkrētā darba vieta, tad droši sūti konkrētajam  uzņēmumam savu CV un motivācijas vēstuli, ja, protams, tāda ir nepieciešama. Taču ir jāatceras, ka svarīgi ir uzrakstīt labu CV un labu motivācijas vēstuli, lai darba devējam par Tevi rastos labs pirmais iespaids un lai Tu tiktu uzaicināts uz darba interviju.

Padomi, kā sagatavoties darba intervijai

Pats galvenais, dodoties uz darba interviju, ir laicīgi un rūpīgi tai sagatavoties. Nav noslēpums, ka mūsdienās cilvēki bieži vien aiziet uz interviju, nemaz nenoskaidrojuši kaut nelielu informāciju par konkrēto vakanci, uzņēmējdarbības nozari, par pašu uzņēmumu un uzņēmuma problēmām. Šī informācija ir vajadzīga, lai intervijas laikā varētu pierādīt, ka Tava pieredze ir atbilstoša un ka Tu esi īstais darbinieks, kuru meklē uzņēmums.

Ir svarīgi atcerēties, ka, dodoties uz interviju, nozīmīgs ir arī ārējais tēls jeb apģērbs. Vispareizāk būtu ģērbties lietišķi, vienkārši un akurāti, jo ir jāatceras, ka darba devējam nav jāpopularizē pēdējās modes tendences vai jāizrāda pēdējais apģērba gabals, ko esi iegādājies. Apģērbā jācenšas izmantot gaišas un neizlecošas krāsas. Neiesakām sievietēm, īpaši jaunām dāmām, pirms darba intervijas doties pie friziera pēc ietekmīgas frizūras vai pie manikīra pamanāmu nagu dēļ. Pirmkārt, ir jāatceras, ka tas nav nekāds skaistumkonkurss, bet gan darba intervija, taču, otrkārt, frizūras un nagu dēļ var rasties lieki izdevumi, kā rezultātā var rasties vajadzība aizņemties kādu no patēriņa kredītiem. Toties nevajag parādīt darba devējam arī to, ka esi pārāk nabadzīgs, jo, piemēram, tas nebūtu diez ko daudzsološi, ja uz darba interviju Tu aizietu ar tādu matu sakārtojumu “kā tikko no gultas”. Arī aksesuāru izvēle ir ļoti svarīga, taču tie nedrīkst būt par daudz. Ja lieto smaržas, tad centies tās lietot ar mēru.

Svarīgi ir arī iepriekš apdomāt savas pozitīvās īpašības, taču jāatceras, ka darba intervijā sevi slavēt visu laiku nav ieteicams.

Noteikti nebūtu ieteicams kavēt darba interviju, jo lielam vairumam darba devēju ir ļoti stingras prasības attiecībā uz kavēšanu. Ja kavēsiet, darba devējam var rasties slikts iespaids, tādējādi varat pazaudēt darba vietu. Ieteicams ierasties uz darba interviju laicīgi – vismaz 5 minūtes agrāk. Nevajadzētu ierasties arī pārāk laicīgi, pilnīgi pietiks ar 5 minūtēm pirms intervijas sākuma.

Atceries, ka pirms došanās uz intervijas vietu, labāk būtu, ja Tu izslēgtu mobilo tālruni, jo nekas cits tajā brīdī nav svarīgāks par darba interviju!

Pašā intervijas sākumā necenties darba devējam uzdot neskaitāmus jautājumus. Būs labāk, ja atļausi viņam pateikt savu sakāmo, tādējādi Tu arī izrādīsi cieņu pret viņu. Necenties arī pārtraukt darba devēju, kad viņš runā.

Uz darba devēja jautājumiem centies atbildēt brīvi un saistoši. Izvairies lietot tādas frāzes kā “eeem”, “nuuu”, “jaaam”, t.i., centies neminstināties. Ja Tev nebija īsti saprotams, kādu jautājumu intervētājs uzdeva, pārjautā to viņam vēlreiz. Tā būs daudz labāk, salīdzinot ar to, ja sāksi runāt kaut ko pavisam bezjēdzīgu un neatbilstošu tēmai. Kad darba devējs uzdod jautājumu, vai sarunas gaitā Tev ir radies kāds jautājums, centies izrādīt jebkādu interesi un uzdod vismaz dažus jautājumus, citādāk darba devējam var rasties iespaids, ka Tu esi vienaldzīgs attiecībā pret darbu.

Svarīgi ir atcerēties, ka darba interviju pabeigs darba devējs, nevis Tu! Intervijas beigās vari pajautāt arī to, kad varēsi saņemt atbildi par intervijas rezultātiem.

Ja būsi optimistisks, pieklājīgs, mierīgs un atvērts visam jaunajam, tad vari būt drošs, ka darba intervija būs izdevusies.

Pēc intervijas iesakām darba devējam nosūtīt pateicības vēstuli par uzaicināšanu uz interviju. Mūsdienās ir ļoti maz cilvēku, kuri tā dara, tāpēc varbūt šī pateicības vēstule atstāstu labu pirmo iespaidu uz darba devēju, ja pirms tam, protams, Tu nebūtu to sabojājis. Šī vēstule varbūt arī paaugstinātu cerības tikt pamanītam.

Kā uzrakstīt labu motivācijas vēstuli?

Piesakoties darbam, nereti mūsdienās kopā ar CV (CurriculumVitae)tiek prasīta arī motivācijas vēstule. Lai darba devējs būtu ieinteresēts Tevi uzaicināt uz interviju, ir svarīgi uzrakstīt labu motivācijas vēstuli, jo labi uzrakstīta motivācijas vēstule var radīt labu pirmo iespaidu par cilvēku, turpretim slikti uzrakstīta var pirmo iespaidu par cilvēku sabojāt.

Kas vispār ir motivācijas vēstule? Motivācijas vēstule (angļu: motivationletter)ir dokuments, kurā tiek izklāstīta un pamatota sava atbilstība kādam amatam, kuru nosūta darba devējam vai kādai citai organizācijai. Motivācijas vēstule tiek saukta arī par pieteikuma vēstuli. Pats galvenais šajā vēstulē ir pamatot, kāpēc tā vispār tiek rakstīta un sūtīta.

Pirmkārt, rakstot vēstuli, esi pārliecināts par sevi, jo nevienam darba devējam nav vajadzīgs darbinieks, kurš nav pārliecināts par sevi. Vēstulē droši vari izmantot tādus vārdu savienojumus kā “esmu pārliecināts”, “es noteikti varu” u.c.

Tāpat kā CV, arī motivācijas vēstuli centies rakstīt bez gramatikas kļūdām, jo, visticamāk, ka darba devējs motivācijas vēstuli izlasīs līdz pirmajai gramatikas kļūdai un pēc tam pievērsīsies cita kandidatūras izskatīšanai. Tā kā pirms vēstules nosūtīšanas to rūpīgi pārlasi vai arī iedod pārlasīt kādam zinošam cilvēkam, kurš var pārbaudīt.

Pieteikuma vēstulei ir jābūt pārskatāmai, labi izvietotai un glītai. Tā nedrīkstētu pārsniegt vairāk kā vienu A4 formāta lapu.

Motivācijas vēstuli ir pieņemts adresēt kādam konkrētam cilvēkam no kāda uzņēmuma, kurā vēlies pieteikties darbam, tā kā motivācijas augšējā labajā stūrī norādi visu informāciju (darba devēja datus, uzņēmuma adresi vai citu nepieciešamo informāciju), kam adresē/ nosūti pieteikuma vēstuli. Ja nezini, kam adresēt, vari izmantot mūsdienās tik ļoti populārās uzrunas: “Cienājamās kundzes, godājamie kungi!”u.c.

Pirmajā motivācijas vēstules daļā nosauc vietu, no kurienes ieguvi informāciju par konkrēto vakanci. Ir noderīgi, ja pirms tam esi uzzinājis kaut nedaudz informācijas par uzņēmumu, kurā Tu gribi strādāt. Tev šī informācija noderēs, jo varēsi labāk un vieglāk pamatot, kāpēc vēlies strādāt tieši šajā uzņēmumā, taču izvairies no liekvārdības – pilnīgi pietiks, ja spēsi to pamatot divos vai trīs teikumos.

Nākamajā (otrajā) pieteikuma vēstules daļā apraksti savu darba pieredzi un izglītību. Šajā rindkopā Tev noteikti ir arī jāpierāda tas, ka tieši Tu atbilsti konkrētajam amatam, ka Tu kaut ko līdzīgu jau esi savā dzīvē darījis, ka Tu esi ļoti ieinteresēts šajā amatā. Centies ļoti īsi aprakstīt savus iegūtos pozitīvos sasniegumus un panākumus, strādājot vai mācoties. Centies būt konkrēts un strukturēts – izvairies no liekiem vārdiem, jo darba devējam citādāk var likties, ka Tu neproti izteikt savas domas. Necenties izmantot tādus vārdu savienojumus kā “manuprāt”, “es domāju, ka varētu”, “varbūt” u.c. Esi uzmanīgs arī ar patiesās informācijas sniegšanu, jo visam(zināšanām, prasmēm, darba pieredzei, sasniegumiem, panākumiem), kas rakstīts vēstulē, jāatbilst patiesībai. Nepatiesu faktu sniegšana ir viena no lielākajām motivācijas vēstules kļūdām. Jāatceras, ka melošana bieži vien ne pie kā laba nenoved.

Nobeigumā jeb pēdējā motivācijas vēstules daļā neaizmirsti pateikt pāris teikumos (1 – 2) to, ka būsi ļoti priecīgs, ja Tevi uzaicinātu uz interviju klātienē, un ka priecājies par to, ka darba devējs izskata Tavu pieteikumu darbam.

Vēstules apakšā noteikti norādi savu vārdu un uzvārdu.

Lai uzrakstītu labu pieteikuma vēstuli, ir nepieciešams ilgs laiks – nepietiks ar dažām minūtēm, tāpēc vēstules rakstīšanu nevajadzētu atlikt uz pēdējo brīdi.

Raksts tapis sadarbībā ar ātro kredītu salīdzināšanas lapu.

Labs CV – primārais, lai atrastu darbu

Lai iekārtotos darbā, nereti ir vajadzīgs labs CV (Curriculum Vitae). Tieši CV rada pirmo iespaidu par cilvēku. CV rakstīšanu nevajadzētu atlikt uz pēdējo brīdi, jo ir nepieciešams diezgan ilgs laiks, lai uzrakstītu labu CV.

Diemžēl mūsdienās ir daudz cilvēku, kuri, rakstot CV, pieļauj dažādas kļūdas, tāpēc turpmākajā rakstā tiks izklāstīta informācija, kādam ir jābūt labam CV un kādas kļūdas nevajadzētu pieļaut.

CV vispārpieņemtais standarts nosaka sekojošu informācijas/datu secību: uzvārds, vārds; dzimšanas dati; adrese, saziņas līdzekļi; ģimenes stāvoklis, bērni; izglītība – arī visi apmeklētie kursi; darba pieredze un papildus informācija – personiskās īpašības un intereses.

Rakstot CV, ir jāizvirza konkrēts mērķis – kādēļ darba devējam ir jāpieņem Tevi darbā, ko Tu vari darīt uzņēmuma labā? Cilvēku lielākā problēma šajā jautājumā ir tā, ka viņi neprot konkretizēt mērķi, tādējādi darba devējam var būt neskaidrs darba pozīcijas mērķis.

CV ir jābūt glītam un pārskatāmam – svarīgs ir arī formatējums. Reizēm darba devēji saskaras ar ļoti daudziem CV, tā kā bieži vien viņiem nepietiek laika izpētīt katru sīkumu, tāpēc CV nedrīkst aizņemt vairāk kā divas A4 formāta lapaspuses. Tas nozīmē to, ka ir jāatbrīvojas no visiem liekajiem faktiem. Centies atstāt tikai tādus faktus, kas viennozīmīgi var radīt labu pirmo iespaidu un kas atbilst pretendējamam amatam.

Kā jau iepriekš tika minēts, CV obligāti ir jāiekļauj sava personiskā informācija, t.i., vārds, uzvārds, vecums, dzimums, dzīvesvieta, kontakti (mājas adrese, e-pasts, tālruņa numurs). Ir jāpārdomā arī sava e-pasta adrese, jo darba devējs var neuztvert kandidātu nopietni, ja e–pasta adrese būs, piemēram, mazais12@inbox.lv vai skaistaa6699@inbox.lv. Vislabāk būs, ja e–pasta adrese saturēs vārdu un uzvārdu.

Informācija par izglītību, valodu zināšanām, apmeklētajiem kursiem un darba pieredzi ir jāizklāsta hronoloģiskā secībā. Šeit vari rakstīt arī savus sasniegumus. Rakstot par savu darba pieredzi, ir jānorāda amats, kurā esi darbojies, un kopējais laiks.

Ir jāatceras, ka, lai iegūtu darbu, svarīgas var būt arī bijušo darba devēju atsauksmes, jo laba darba iegūšana nav atkarīga ne tikai no intervijas, bet arī labām atsauksmēm. Ja Tev darba pieredzes vēl nav, tad raksti skolotāja vai kāda cita pasniedzēja kontaktus: vārdu, uzvārdu, tālruni. Svarīgi ir arī uzrakstīt, kāda saistība Tev bija ar šo cilvēku, kāds ir viņa amats, bet noteikti vispirms ir jāpaziņo šim cilvēkam, ka ieraksti viņu savā CV, un jānoskaidro, vai šis cilvēks varēs sniegt labas atsauksmes par Tevi.

Ir jābūt uzmanīgam ar prasmju un hobiju raksturošanu, jo nereti cilvēki veido neatbilstošu īpašību un interešu aprakstu. Ir noteikti jāpiedomā pie tā, vai šīs intereses un īpašības ir saistītas ar amatu, uz kuru Tu pretendē. Ir jāatrod pašas piemērotākās īpašības un intereses uz pretendējamo amatu.

Jāatceras, ka nepatiesu faktu sniegšana ir viena no lielākajām CV kļūdām. Ja arī Tevi uzaicinās uz interviju, var atklāties, ka savā CV esi sniedzis nepatiesu informāciju, tādā veidā vari pazaudēt darbu.

CV ir jābūt bez gramatikas kļūdām, jo gramatikas kļūdas darba devējam var radīt sliktu pirmo iespaidu. Visticamāk, ka darba devējs izlasīs CV līdz pirmajai gramatikas kļūdai un tālāk pievērsīsies nākamajam CV. Ir jāatceras, ka dators noteikti neatradīs visas kļūdas, tāpēc vislabākais veids, kā pārbaudīt kļūdas pirms CV nosūtīšanas, ir iedot to pārbaudīt kādam zinošam cilvēkam, jo pirmais iespaids ir ļoti svarīgs faktors cilvēku saskarsmē.