Kā uzrakstīt labu motivācijas vēstuli?

Piesakoties darbam, nereti mūsdienās kopā ar CV (CurriculumVitae)tiek prasīta arī motivācijas vēstule. Lai darba devējs būtu ieinteresēts Tevi uzaicināt uz interviju, ir svarīgi uzrakstīt labu motivācijas vēstuli, jo labi uzrakstīta motivācijas vēstule var radīt labu pirmo iespaidu par cilvēku, turpretim slikti uzrakstīta var pirmo iespaidu par cilvēku sabojāt.

Kas vispār ir motivācijas vēstule? Motivācijas vēstule (angļu: motivationletter)ir dokuments, kurā tiek izklāstīta un pamatota sava atbilstība kādam amatam, kuru nosūta darba devējam vai kādai citai organizācijai. Motivācijas vēstule tiek saukta arī par pieteikuma vēstuli. Pats galvenais šajā vēstulē ir pamatot, kāpēc tā vispār tiek rakstīta un sūtīta.

Pirmkārt, rakstot vēstuli, esi pārliecināts par sevi, jo nevienam darba devējam nav vajadzīgs darbinieks, kurš nav pārliecināts par sevi. Vēstulē droši vari izmantot tādus vārdu savienojumus kā “esmu pārliecināts”, “es noteikti varu” u.c.

Tāpat kā CV, arī motivācijas vēstuli centies rakstīt bez gramatikas kļūdām, jo, visticamāk, ka darba devējs motivācijas vēstuli izlasīs līdz pirmajai gramatikas kļūdai un pēc tam pievērsīsies cita kandidatūras izskatīšanai. Tā kā pirms vēstules nosūtīšanas to rūpīgi pārlasi vai arī iedod pārlasīt kādam zinošam cilvēkam, kurš var pārbaudīt.

Pieteikuma vēstulei ir jābūt pārskatāmai, labi izvietotai un glītai. Tā nedrīkstētu pārsniegt vairāk kā vienu A4 formāta lapu.

Motivācijas vēstuli ir pieņemts adresēt kādam konkrētam cilvēkam no kāda uzņēmuma, kurā vēlies pieteikties darbam, tā kā motivācijas augšējā labajā stūrī norādi visu informāciju (darba devēja datus, uzņēmuma adresi vai citu nepieciešamo informāciju), kam adresē/ nosūti pieteikuma vēstuli. Ja nezini, kam adresēt, vari izmantot mūsdienās tik ļoti populārās uzrunas: “Cienājamās kundzes, godājamie kungi!”u.c.

Pirmajā motivācijas vēstules daļā nosauc vietu, no kurienes ieguvi informāciju par konkrēto vakanci. Ir noderīgi, ja pirms tam esi uzzinājis kaut nedaudz informācijas par uzņēmumu, kurā Tu gribi strādāt. Tev šī informācija noderēs, jo varēsi labāk un vieglāk pamatot, kāpēc vēlies strādāt tieši šajā uzņēmumā, taču izvairies no liekvārdības – pilnīgi pietiks, ja spēsi to pamatot divos vai trīs teikumos.

Nākamajā (otrajā) pieteikuma vēstules daļā apraksti savu darba pieredzi un izglītību. Šajā rindkopā Tev noteikti ir arī jāpierāda tas, ka tieši Tu atbilsti konkrētajam amatam, ka Tu kaut ko līdzīgu jau esi savā dzīvē darījis, ka Tu esi ļoti ieinteresēts šajā amatā. Centies ļoti īsi aprakstīt savus iegūtos pozitīvos sasniegumus un panākumus, strādājot vai mācoties. Centies būt konkrēts un strukturēts – izvairies no liekiem vārdiem, jo darba devējam citādāk var likties, ka Tu neproti izteikt savas domas. Necenties izmantot tādus vārdu savienojumus kā “manuprāt”, “es domāju, ka varētu”, “varbūt” u.c. Esi uzmanīgs arī ar patiesās informācijas sniegšanu, jo visam(zināšanām, prasmēm, darba pieredzei, sasniegumiem, panākumiem), kas rakstīts vēstulē, jāatbilst patiesībai. Nepatiesu faktu sniegšana ir viena no lielākajām motivācijas vēstules kļūdām. Jāatceras, ka melošana bieži vien ne pie kā laba nenoved.

Nobeigumā jeb pēdējā motivācijas vēstules daļā neaizmirsti pateikt pāris teikumos (1 – 2) to, ka būsi ļoti priecīgs, ja Tevi uzaicinātu uz interviju klātienē, un ka priecājies par to, ka darba devējs izskata Tavu pieteikumu darbam.

Vēstules apakšā noteikti norādi savu vārdu un uzvārdu.

Lai uzrakstītu labu pieteikuma vēstuli, ir nepieciešams ilgs laiks – nepietiks ar dažām minūtēm, tāpēc vēstules rakstīšanu nevajadzētu atlikt uz pēdējo brīdi.

Raksts tapis sadarbībā ar ātro kredītu salīdzināšanas lapu.

Labs CV – primārais, lai atrastu darbu

Lai iekārtotos darbā, nereti ir vajadzīgs labs CV (Curriculum Vitae). Tieši CV rada pirmo iespaidu par cilvēku. CV rakstīšanu nevajadzētu atlikt uz pēdējo brīdi, jo ir nepieciešams diezgan ilgs laiks, lai uzrakstītu labu CV.

Diemžēl mūsdienās ir daudz cilvēku, kuri, rakstot CV, pieļauj dažādas kļūdas, tāpēc turpmākajā rakstā tiks izklāstīta informācija, kādam ir jābūt labam CV un kādas kļūdas nevajadzētu pieļaut.

CV vispārpieņemtais standarts nosaka sekojošu informācijas/datu secību: uzvārds, vārds; dzimšanas dati; adrese, saziņas līdzekļi; ģimenes stāvoklis, bērni; izglītība – arī visi apmeklētie kursi; darba pieredze un papildus informācija – personiskās īpašības un intereses.

Rakstot CV, ir jāizvirza konkrēts mērķis – kādēļ darba devējam ir jāpieņem Tevi darbā, ko Tu vari darīt uzņēmuma labā? Cilvēku lielākā problēma šajā jautājumā ir tā, ka viņi neprot konkretizēt mērķi, tādējādi darba devējam var būt neskaidrs darba pozīcijas mērķis.

CV ir jābūt glītam un pārskatāmam – svarīgs ir arī formatējums. Reizēm darba devēji saskaras ar ļoti daudziem CV, tā kā bieži vien viņiem nepietiek laika izpētīt katru sīkumu, tāpēc CV nedrīkst aizņemt vairāk kā divas A4 formāta lapaspuses. Tas nozīmē to, ka ir jāatbrīvojas no visiem liekajiem faktiem. Centies atstāt tikai tādus faktus, kas viennozīmīgi var radīt labu pirmo iespaidu un kas atbilst pretendējamam amatam.

Kā jau iepriekš tika minēts, CV obligāti ir jāiekļauj sava personiskā informācija, t.i., vārds, uzvārds, vecums, dzimums, dzīvesvieta, kontakti (mājas adrese, e-pasts, tālruņa numurs). Ir jāpārdomā arī sava e-pasta adrese, jo darba devējs var neuztvert kandidātu nopietni, ja e–pasta adrese būs, piemēram, mazais12@inbox.lv vai skaistaa6699@inbox.lv. Vislabāk būs, ja e–pasta adrese saturēs vārdu un uzvārdu.

Informācija par izglītību, valodu zināšanām, apmeklētajiem kursiem un darba pieredzi ir jāizklāsta hronoloģiskā secībā. Šeit vari rakstīt arī savus sasniegumus. Rakstot par savu darba pieredzi, ir jānorāda amats, kurā esi darbojies, un kopējais laiks.

Ir jāatceras, ka, lai iegūtu darbu, svarīgas var būt arī bijušo darba devēju atsauksmes, jo laba darba iegūšana nav atkarīga ne tikai no intervijas, bet arī labām atsauksmēm. Ja Tev darba pieredzes vēl nav, tad raksti skolotāja vai kāda cita pasniedzēja kontaktus: vārdu, uzvārdu, tālruni. Svarīgi ir arī uzrakstīt, kāda saistība Tev bija ar šo cilvēku, kāds ir viņa amats, bet noteikti vispirms ir jāpaziņo šim cilvēkam, ka ieraksti viņu savā CV, un jānoskaidro, vai šis cilvēks varēs sniegt labas atsauksmes par Tevi.

Ir jābūt uzmanīgam ar prasmju un hobiju raksturošanu, jo nereti cilvēki veido neatbilstošu īpašību un interešu aprakstu. Ir noteikti jāpiedomā pie tā, vai šīs intereses un īpašības ir saistītas ar amatu, uz kuru Tu pretendē. Ir jāatrod pašas piemērotākās īpašības un intereses uz pretendējamo amatu.

Jāatceras, ka nepatiesu faktu sniegšana ir viena no lielākajām CV kļūdām. Ja arī Tevi uzaicinās uz interviju, var atklāties, ka savā CV esi sniedzis nepatiesu informāciju, tādā veidā vari pazaudēt darbu.

CV ir jābūt bez gramatikas kļūdām, jo gramatikas kļūdas darba devējam var radīt sliktu pirmo iespaidu. Visticamāk, ka darba devējs izlasīs CV līdz pirmajai gramatikas kļūdai un tālāk pievērsīsies nākamajam CV. Ir jāatceras, ka dators noteikti neatradīs visas kļūdas, tāpēc vislabākais veids, kā pārbaudīt kļūdas pirms CV nosūtīšanas, ir iedot to pārbaudīt kādam zinošam cilvēkam, jo pirmais iespaids ir ļoti svarīgs faktors cilvēku saskarsmē.